สถาบันปัญญาธุรกิจ

โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Call

0-2338-3705-7

08-6313-1903

FACEBOOK

Panyaturakij

Address

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED. (HEAD OFFICE)

1854 9th, 10th, 11th FL., DEBARATANA RD., BANGNA TAI, BANGNA, BANGKOK 10260