0(0)

หลักสูตร เทคนิคการตั้งคำถามทรงพลัง

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม

  • ความสำคัญและจุดประสงค์ของการถาม
  • ชนิดและลักษณะของคำถาม
  • เทคนิคการถามแบบ O-E-P-C
  • เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Star Analysis
  • เทคนิคการถามแบบ SOARA
  • ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการตั้งคำถาม
  • คำถามสร้างพลังได้มากกว่าที่คุณคิด

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60% ปฏิบัติ 40%

บรรยายโดย
ดร. กุสุมา เทพรักษ์
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 100 องค์กร ร่วม 600 รุ่น

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตรา 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/02.17-question/Outline.pdf

**ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)**

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%