0(0)

หลักสูตร ทำทีมให้เวิร์ค กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์คด้วยเอ็นเนียแกรม

คำอธิบาย

อาการของทีมงานที่มีปัญหาอาการของทีมงานที่มีปัญหา

– ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน        – ไม่กล้าพูดกันตรงๆ เรื่องงาน

– ขาดความมุ่งมั่น                    – ไม่ใส่ใจในเป้าหมายของทีม

– ตั้งการ์ดเพื่อปกป้องตัวเอง         – ความสับสนคลุมเครือ

– งานต่ำกว่ามาตรฐาน

ค้นหาตนเองและเข้าใจคน 9 แบบ 9 สไตล์ สร้างทีมเวิร์คที่ดีได้

  • คนในทีมเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น
  • คนในทีมรู้วิธีที่จะปรับตัวเข้าหากัน ลดอุปสรรคต่างๆ ของทีมเวิร์ค
  • เรียนรู้อุปสรรค 5 ประการของการทำงานเป็นทีม
  • ค้นหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคสำหรับคนแต่ละสไตล์

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60 % เวิร์คช็อป 40 %

บรรยายโดย: อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผู้พัฒนาหลักสูตรด้านเอ็นเนียแกรม

18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/02.18-enneargram/Outline.pdf

**ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)**