0(0)

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและ HR ต้องรู้

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:
การจ้างงาน

 • ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับค่าจ้างที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน ?
 • ไม่ผ่านทดลองงาน จ้างอย่างไร ไม่ต้องจ่ายเงิน
 • พนักงานมาทำงานสาย ขาดงาน หรือ หายไปเฉย ๆ บริษัทมีสิทธิ์ตัดค่าจ้างได้ ตามกฎหมายข้อไหน

วัน เวลาทำงานปกติ

 • ลูกจ้างที่รู้ว่างานด่วน รู้ว่าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมทำงานจะลงโทษข้อหาอะไร
 • จะรวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือนแล้วให้ทำโอที ทุกวันได้หรือไม่

วันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด

 • ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์
 • หลักการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร
 • พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ทำผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินค่าพักร้อนแทนหรือไม่ อย่างไร
 • การให้ทำงานวันหยุด หรือ สลับวันหยุดประเพณี ต้องทำอย่างไร

วันลา

 • ลาป่วยบ่อย ป่วยไม่จริง จะจัดการอย่างไรจึงจะอยู่หมัด
 • พนักงานหญิงมีครรภ์ จะทำโอทีหรือวันหยุดได้หรือไม่

การปฏิบัติต่อลูกจ้างระหว่างการทำงานร่วมกัน

 • การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน
 • การลดค่าตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำได้กรณีใดบ้าง
 • การเลิกจ้างกรณีผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน

ตัวอย่างปัญหาทางแรงงานที่เกิดขึ้นจริง

 • ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณีหรือไม่
 • สัญญาจ้างแบบปีต่อปี เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
 • สวัสดิการที่ไม่อยู่ในข้อเรียกร้อง ไม่เคยเจรจา นายจ้างให้เอง ถ้านายจ้างอยากจะยกเลิกเองได้หรือไม่
 • ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ?

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 80%
ถาม-ตอบ 20%

บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

18 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/03.18-law/Outline.pdf

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

6,000.00฿