0(0)

หลักสูตร English for Human Resources Professionals (Online)

คำอธิบาย

หลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรและการสรรหาบุคลากรที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาทรัพยากรบุคคล สามารถเรียนรู้สำนวนและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

  • Employee Relations & Development
  • Language of contracts
  • Giving offers and rejection
  • Describing rules & disciplines
  • Wage negotiation
  • Dealing with staff problems
  • Discussion & Exercises

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 70% เวิร์คช็อป 30%

บรรยายโดย: อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรมมากว่า 200 รุ่น

24 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom

อัตราท่านละ 2,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/03.24-eng/Outline.pdf

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

2,900.00฿