0(0)

หลักสูตร ทัศนคติสร้างสรรค์

คำอธิบาย

เรียนรู้ และ ประยุกต์ใช้ การพัฒนา สร้างผลงานที่สร้างสรรค์ ในการทำงาน จากการลงมือค้นหาไอเดียเชิงบวก วาดฝันให้เป็นภาพที่ชัดเจน วางแผนจริงใน Workshop และกลับไปลงมือทำในองค์กรจริง

หัวข้อการอบรม
– นิยามและความสำคัญ ของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
– องค์ประกอบ ของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Elements)
– สมการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Equation)
– การค้นหาเชิงบวก เพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ (Appreciative Inquiry)
– การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
– Workshop การพัฒนาองค์กร ด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Positive World Café – OD Game)
– การสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาองค์กร (Creative Thinking @ Work)

บรรยายโดย: นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กรด้วยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 60%
  • เวิร์คช็อป 30%
  • ถาม-ตอบ 10%

22 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 2,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/04.22-creativethinking/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

2,200.00฿