0(0)

หลักสูตร เปลี่ยน Mindset สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

คำอธิบาย

Mindset เปลี่ยน …. ชีวิตเปลี่ยน

หัวข้ออบรม 

  • ชีวิตไม่ติดกรอบ
  • เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อสู้กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
  • ความสุข … ความสำเร็จในชีวิตไม่ไกลเกินเอื้อม
  • คุณ คือ คนหนึ่งที่ประสบวิกฤตในชีวิตจากสถานการณ์ปัจจุบัน
  • มาร่วมคิด … ร่วมหาคำตอบในการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์กันดีกว่า

รูปแบบการอบรม

  • ทฏษฎี 75%
  • กิจกรรมกระตุ้นต่อมความคิด 15%
  • ถาม-ตอบ 10%

บรรยายโดย
รศ. ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

23 เมษายน 2564
เวลา 09:00-12:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 2,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/04.23-mindset/Outline.pdf

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

2,900.00฿