0(0)

หลักสูตร ภาษีสำหรับแม่ค้าออนไลน์ ซื้อ-ขายอย่างไร ให้ไม่ให้โดนเช็คบิลย้อนหลัง

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

ขายของ/ให้บริการออนไลน์ ใครบ้างที่เป็นผู้เสียภาษี

 • บุคคลธรรมดา
 • ผู้เยาว์
 • คณะบุคคล/ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • นิติบุคคล

เงินได้จากการให้บริการออนไลน์อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

 • เงินได้จากการขายสินค้า (มือ 1/ มือ 2)
 • เงินได้จากการให้พื้นที่เพื่อขายสินค้า
 • เงินได้จากการรับฝากขายสินค้า/และโฆษณา
 • เงินได้จากโครงการอุดหนุนของรัฐในฐานะผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (เราชนะ/ คนละครึ่ง/ เราเที่ยวด้วยกัน)

รายได้เท่าไร่ไหร่ที่จะต้องเสียภาษี และเสียภาษีในประเภทไหนบ้าง

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีศุลกากร

วิธีการเสียภาษี ระยะเวลา และช่องทางการเสียภาษี การตรวจสอบภาษีและโทษของการหนีภาษี

 • หนี้ภาษีเท่ากับฟอกเงิน
 • การแจ้งเบาะแสการเลี่ยงภาษี
 • การตรวจสอบธุรกรรมทางธนาคาร
 • Big Data Analytics
 • ระยะเวลาการประเมินภาษี
 • เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม/ความผิดอาญา

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์

 • นิติกรรมสัญญา
 • คุ้มครองผู้บริโถค
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การจดทะเบียนบริษัท (DBD)

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 70%
 • ถาม-ตอบ 30%

27 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 1,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/04.27-onlinetax/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

1,900.00฿