0(0)

หลักสูตร กลยุทธ์แห่งการทำความเข้าใจ สู่ผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

คำอธิบาย

EMPATHY FOR BUSSINES LEADERS ถ่ายทอดโดย ทีม “ลูกคิด”

หัวข้ออบรม:

  • เรียนรู้เทคนิคการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (empathy) และการเปิดใจอย่างผู้เริ่มต้น (Beginner’s mind)
  • เรียนรู้กรณีศึกษา เครื่องมือและเทคนิคการทำความเข้าใจ (Empathy mapping, The consumer journey maps)
  • กิจกรรมการลงมือ“ปฎิบัติ” ที่จะนำไปสู่การต่อยอดและการนำไปประยุกต์ใช้จริง
  • การสรุปผลและการวิเคราะห์เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลที่ได้จากการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎีเน้นกระบวนการ 40 %
  • เวิร์คช็อป 60 %

บรรยายโดย

  • เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
  • ณฐมน วินนาวรเวช

29 เมษายน 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ!...
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS รับส่วนลด 5%
• สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร รับส่วนลด 10%

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/04.29-businessleader/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

10,000.00฿