0(0)

หลักสูตร Update ก่อนใคร…. รู้ทัน SEO Trend

คำอธิบาย

เรียนรู้เทคนิคและเทรนด์ใหม่ๆ ในการทำ SEO จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และใช้เครื่องมือที่เป็นนิยมระดับสากลและ โดยเน้นเทคนิคการใช้งาน SEO Tools ที่เป็นที่นิยม เช่น Ahrefs Site Audit, Ubersuggest Audit ฯลฯ

หัวข้ออบรม

  • รู้จัก SEO (Search Engine Optimization)
  • เทรนด์การทำ SEO “เริ่มก่อน ง่ายกว่า เห็นผลก่อน”
  • Google Algorithme ใหม่ล่าสุดส่งผลอย่างไร และแนวทางการแก้ไข
  • ผลเสียจะเป็นอย่างไรหากทำ SEO มากเกินไป (Over-optimized SEO)
  • เทคนิคการค้นหา Keyword สุดปัง
  • เทคนิคการใช้ SEO Tools ระดับโลกและคนไทยนิยม Ahrefs, Ubersuggest

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 80%
  • ระดมความคิด 20%

บรรยายโดย
นักรบ ประดับจันทร์
วิทยากรการตลาด SEO

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
เวลา 13:30-16:30 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 2,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/05.15-seo/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

2,200.00฿