0(0)

หลักสูตร เตรียมพร้อมรับกฎหมาย พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ภาคปฏิบัติจริง)

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:
ภาพรวมของกฎหมายนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?
 • เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
 • ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
 • ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
 • การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?
 • ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
 • บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
 • บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง

 • การขอ -การเก็บ – การใช้ข้อมูลของพนักงาน
  • ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
  • ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ จะทำอย่างไร ?
  • ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?
  • ตัวอย่าง – พนักงานเก่าต้องขอความยินยอมใหม่หรือไม่ จะทำอย่างไร ?
  • ตัวอย่าง – สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร  ?
  • ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร ?
  • ตัวอย่าง – การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทำอย่างไร ?
 • การขอ – การเก็บ – การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน
  • ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้
  • ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน
  • ตัวอย่าง – อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
  • ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น
  • ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ
  • ตัวอย่าง – การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 80% ถาม-ตอบ 20%

บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ!…
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS รับส่วนลด 5%
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร รับส่วนลด 10%

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/05.24-pdpa/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

6,000.00฿