0(0)

หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก

คำอธิบาย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เรียนรู้หัวใจของการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • เชื่อมโยงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการกำหนดทิศทางการทำงาน

หัวข้ออบรม:
บริหารเชิงกลยุทธ์ในโลกธุรกิจที่ผันผวน

 • ทำไมโลกธุรกิจสมัยใหม่ต้องการนักบริหารเชิงกลยุทธ์
 • สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์

 • กำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
 • ประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์
 • ค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
 • Business Model ของธุรกิจสมัยใหม่
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • แปลงกลยุทธ์สู่แผนงานเชิงรุก
 • ภาคปฏิบัติของการคิดกลยุทธ์กับโจทย์ทางธุรกิจจริง

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 80% ถาม-ตอบ 20%

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผน

บรรยายโดย: ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐและเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
>อบรมผ่านระบบออนไลน์<

อัตราท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/05.28-strategicplan/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

2,500.00฿