0(0)

หลักสูตร การวางแผนภาษีสัญญาธุรกิจ

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

  • การเจรจาต่อรองภาษีประเภทต่าง ๆ ในสัญญาธุรกิจที่สำคัญ
  • ข้อตกลงออกภาษีแทนคู่สัญญา / การคำนวณภาษีที่ถูกต้องและความเกี่ยวข้องภาษีอื่น
  • ปัญหาภาษีระหว่างประเทศกับสัญญาระหว่างประเทศ
  • การวางแผนภาษีด้วยการแยกสัญญา แยกคู่สัญญา
  • ปัญหาภาษีกับสัญญาก่อสร้าง สัญญาบริการ สัญญา License

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 70%
  • ถาม-ตอบ 30%

4 มิถุนายน 2564
เวลา 09:00-16:30 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion พิเศษ!
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS ลดทันที 5%

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.04-licensetax/Outline.pdf

**หลักสูตรภาษี สามารถเก็บชั่วโมงสะสมผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ประเภทอื่นๆ จำนวน 6 ชั่วโมง**

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

4,500.00฿