0(0)

หลักสูตร การกำหนดหน้าที่ ตัวชี้วัดและความสามารถเชิงกลยุทธ์ เพื่อสอดคล้องกับทิศทางองค์กร

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

ภาพรวมการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ ด้านการบริหารบุคลกร

 • เพราะทุกหน่วยงานทำแต่สิ่งเดิมๆ หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้องค์กรไม่พัฒนา
 • ภาพรวมการกำหนดหน้าที่ ตัวชี้วัด และความสามารถ เชิงกลยุทธ์
 • ภาพรวม รูปแบบตาราง เครื่องมือ Software ในการบริหาร Job KPIs & Competencies

การกำหนดหน้าที่ กิจกรรมให้ตอบโจทย์องค์กร ในยุคปัจจุบัน

 • การวิเคราะห์โจทย์ขององค์กร เพื่อปรับปรุงทิศทางองค์กร
 • การวิเคราะห์กำหนด หน้าที่ กิจกรรมใหม่ และผังกระบวนการ ตามวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • การแบ่งประเภทหน้าที่กิจกรรม งานโครงการ งานเชิงกลยุทธ์ หรืองานกิจวัตร
 • การมอบหมายหน้าที่กิจกรรมกิจกรรมใหม่ๆ ให้หน่วยงานต่างๆ

การกำหนดตัวชี้วัด และใช้บริหารผลงานของหน่วยงานและองค์กร

 • การใช้ประโยชน์สูงสุดจากตัวชี้วัด นอกจากประเมินผลงานรายบุคคล
 • ทุกหน้าที่ กิจกรรม ควรมีตัวชี้วัด (Performance Indicator) หรือ มีผลลัพธ์ที่ต้องการ (Key Result) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหาร ติดตามความสำเร็จของหน้าที่ต่างๆ
 • การกำหนด ตัวชี้วัดหลัก (KPIs) จาก ตัวชี้วัดย่อยทั้งหมดของหน่วยงาน

การกำหนดและบริหารพัฒนา ความสามารถ ตามหน้าที่รับผิดชอบ

 • สรุปภาพรวมการบริหารพัฒนาความสามารถ ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • วิธีการประเมินความสามารถแบบต่างๆ และวิธีการพัฒนาความสามารถแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิผล ให้เหมาะกับความสามารถแต่ละประเภทและการนำไปบริหาร

บรรยายโดย: ราเชนทร์ พันธุ์เวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 40%

10 มิถุนายน 2564
เวลา 09:00-16:00 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion พิเศษ!
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS ลดทันที 5%

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.10-kpi/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

6,000.00฿