0(0)

หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษพร้อมคู่มือใช้งาน

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

 • หลักและวิธีการเขียนอีเมลที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม
  • ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา
  • เรียบเรียงเนื้อหาและเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
  • เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และทันสมัย
 • การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ
 • ฝึกเขียนอีเมลในวาระต่างๆ อาทิ การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน การจองห้องพัก
 • หลักและวิธีการตรวจงานเขียน ขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย
 • เรียนรู้จากงานเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข

บรรยายโดย: อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรมมากว่า 200 รุ่น

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 70% เวิร์คช็อป 30%

16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ <<
อัตราท่านละ 1,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.16-engemail/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

1,900.00฿