0(0)

หลักสูตร การตรวจสอบภาษีของทางราชการ

  • หมวดหมู่ Tax

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

  • การตรวจสอบภาษีรายจ่ายต้องห้าม
  • การตรวจสอบภาษีภาษีซื้อต้องห้าม
  • การตรวจสอบภาษีขอคืนภาษี
  • การตรวจสอบภาษีศุลกากร
  • การตรวจสอบภาษีกรณีมีผู้ร้องเรียนภาษี
  • ปัญหาพบบ่อยจากการตรวจสอบภาษีของทางราชการ

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 70%
  • ถาม-ตอบ 30%

23 มิถุนายน 2564
เวลา 09:00-16:30 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion พิเศษ!
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS ลดทันที 5%

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.23-taxaudit/Outline.pdf

**หลักสูตรภาษี สามารถเก็บชั่วโมงสะสมผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ประเภทอื่นๆ จำนวน 6 ชั่วโมง**

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

4,500.00฿