0(0)

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่คุ้มครองนายจ้าง

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

 • สิทธิของนายจ้างที่ทำได้ตามกฎหมาย 40 เรื่อง มีอะไรบ้าง
 • ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่ต้องบอกล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายเงิน ทำอย่างไร
 • จ่ายค่าจ้างอย่างไร จึงจะไม่ถูกฟ้องเรียกเงินเป็นล้านภายหลัง
 • อยากเลิกจ้างก่อนครบสัญญา จะทำอย่างไรจึจะไม่ต้องจ่ายเงิน
 • ลาป่วย จะขอใบรับรองแพทย์ต้องทำอย่างไร
 • ลากิจที่ได้รับค่าจ้าง จะกำหนดอย่างไรดี
 • การลดค่าจ้าง ลดตำแหน่งได้ ต้องทำอย่างไร
 • จอมอิทธิพลในองค์กร จัดการอย่างไรจึงจะอยู่หมัด
 • 10 วิธีจัดการมนุษย์เจ้าปัญหา จะทำอะไรได้บ้าง
 • การย้ายงานให้เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร
 • การลดตำแหน่ง ลดค่าจ้างได้ ต้องทำอย่างไร
 • การเลิกจ้างให้เป็นธรรมต้องทำอย่างไร จึงจะไม่แพ้คดี
 • สิทธิการบริหารงาน 10 อย่าง ที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย ได้ผลงานคุ้มค่ามีอะไรบ้าง
 • การจัดให้เกษียณ การขายเกษียณที่ดี ให้ถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร
 • 5RS ของการบริหารคนไม่ดี จะทำอะไรได้บ้าง

บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 80%
 • ถาม-ตอบ 20%

30 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion พิเศษ!
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS ลดทันที 5%

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.30-law/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

6,000.00฿