0(0)

หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

 • เรียนรู้ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการขายเพื่อการใช้งาน
 • เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารสร้างความมั่นใจในหัวข้อต่างๆ
  • การนำเสนอสินค้า การให้ข้อเสนอหรือส่วนลดต่างๆ การประกวดราคาและการประมูล
  • การเปิดและปิดการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
  • การดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการดูแลลูกค้า
 • ฝึกเขียนอีเมลโต้ตอบและเขียนเอกสารการขายเป็นภาษาอังกฤษ
 • การเขียนอีเมลรับเรื่องการสั่งซื้อสินค้า และการเขียนรายงานการขาย

บรรยายโดย: อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรมมากว่า 200 รุ่น

รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 70%
 • ถาม-ตอบ 30%

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

อัตราท่านละ 1,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/07.21-engsale/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

1,900.00฿