0(0)

หลักสูตร สูตรเด็ดเคล็ดลับการบริหารคนแบบง่ายๆ สำหรับเจ้าของกิจการ

 • หมวดหมู่ Law

คำอธิบาย

จะดีแค่ไหน ?… ถ้าผู้บริหาร / ผู้จัดการสายงานแต่ละคน – เข้าใจหลักการบริหารคนด้วยตนเองได้ ไม่ต้องรอ HR – มีภาวะผู้นำที่ลูกน้องรัก..ผู้บริหารชื่นชมด้วยตนเองได้ – พัฒนาคนดี คนเก่งให้อยู่นาน ๆ ทำงานดี ๆ ด้วยตนเองได้ปรับปรุง ลงโทษคนที่พฤติกรรมไม่ดีด้วยตนเองได้ – ทำงานก็ได้ผล บริหารคนก็ได้ใจ ด้วยตนเองได้

หัวข้ออบรม

 • ทำไมต้องบริหารคน?
 • พนักงานแบบ SUPERMAN ที่องค์กรต้องการเป็นคนอย่างไร ?
 • จะพัฒนาพนักงานให้เป็น SUPERMAN ได้อย่างไร ?
 • ผลงาน 7 ด้าน PQCDSME ที่พนักงานต้องทำให้สำเร็จทุกวันมีอไรบ้าง ?
 • จะพัฒนาตนเองให้มี Leadership ให้พนักงานยอมรับและเชื่อถือได้อย่างไร ?
 • Workshop การบริหารคนดี คนเก่งให้อยู่ได้นาน ๆ ทำงานดี ๆ จะทำอย่างไร?
 • Workshop การปรับปรุงพนักงานที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จะทำอย่างไร?
 • จะลดการหยุดงาน ลดการลาออกได้อย่างไร ?
 • ถาม-ตอบ และวิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 70%
 • ถาม-ตอบ 30%

29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/07.29-law/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

3,900.00฿