0(0)

หลักสูตร พรีเซ้นท์งานให้โดนใจ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

  • หมวดหมู่ Coach

คำอธิบาย

การพูดนำเสนอเป็นการเล่าเรื่องที่สามารถโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จ เรียนรู้และสามารถเข้าใจแนวคิดการนำเสนอแบบ “เล่าเรื่อง” พร้อมการเรียบเรียงเนื้อหาให้สร้างสรรค์และน่าติดตาม เพื่อ การนำเสนอที่เข้าถึงใจผู้ฟังและได้รับการยอมรับ

หัวข้ออบรม:
• พัฒนากระบวนการคิดในการวางแผนการนำเสนอแบบ “เล่าเรื่อง”
• เรียนรู้หลักการวางแผนผ่าน Storytelling Canvas พร้อมเทคนิคการนำเสนอที่สร้างสรรค์
• สื่อสารได้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้นำเสนอและผู้ฟัง
• ประยุกต์ใช้แนวทางและเทคนิคที่ได้รับในการใช้งานจริง

บรรยายโดย: อาจารย์สมบัติ เกษมล้นนภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 50%
• ถาม-ตอบ 50%

4 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/08.04-nuts-bolts/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

4,500.00฿