0(0)

หลักสูตร Effective Meeting Skills Workshop

คำอธิบาย

 หัวข้ออบรม:

การประชุมเชิงธุรกิจและการจัดประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

 • เขียนวาระการประชุมแบบทางการและไม่เป็นทางการ
 • แจ้งยืนยันการประชุมทางอีเมล
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุม

การเริ่มและการมีส่วนร่วมในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

 • การเริ่มต้นบทสนทนา
 • การเป็นประธานในที่ประชุม
 • การรายงานความคืบหน้าของงาน
 • การอธิบายเหตุและผลต่างๆ
 • การขัดจังหวะและการรับมือกับการขัดจังหวะในที่ประชุม

การมีส่วนร่วมและการปิดการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

 • การถามความเห็น
 • การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 • การโหวต
 • การลงประชามติ
 • การสรุปผลการประชุม

การเขียนรายงานและการสรุปการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

 • การเขียนบันทึกการประชุม

บรรยายโดย: อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรมมากว่า 200 รุ่น

รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 70%
 • ถาม-ตอบ 30%

11 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

อัตราท่านละ 1,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/08.11-engmeeting/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

1,900.00฿