0(0)

หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และ เวลา

คำอธิบาย

หัวข้ออบรม:

  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัย 4M ส่งผลกระทบต่อ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอย่างไร
  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีส่งผลกระทบให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4M ได้อย่างไร
  • เพื่อให้สามารถมองปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4M อย่างไร
  • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Platform เพื่อใช้ในการเก็นฐานข้อมูล
  • เพื่อให้สามารถสร้าง Visual control ของการเปลี่ยนแปลง 4M เพื่อใช้ในการสื่อสาร

บรรยายโดย: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร และ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

รูปแบบการอบรม

  • กระตุ้นให้เกิดความคิด (Facilitation)  50%
  • Work Shop & Group Coaching 50%

19 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/08.19-4m/Outline.pdf

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

3,900.00฿