หลักสูตร กลยุทธ์แห่งการทำความเข้าใจ สู่ผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

EMPATHY FOR BUSSINES LEADERS ถ่ายทอดโดย ทีม “ลูกคิด”